YHTEISKUNTA      
Alahuhta Matti - Johtajuus Kirkas suunta ja ihmisten voima Docendo 2015 5(10)
Ammattiluokitus, hakemisto 1987 Tilastokeskus 1987 4(5)
Asianajajan käsikirja - Matti Ylötalo, Olli Tarkka WSOY 2000 5(30)
Haavikko Paavo - Kansakunnan linja Kommentteja erään tuntemattoman kansan tuntemattomaan historiaan 1904-1990 Art House 1990 5(8)
Hakkila Esko Lehtinen J.N. - Lakiasiain käsikirja WSOY 1924 4(15)
Harenko-Niiranen-Tarkela -Tekijäoikeus WSOYpro 2006 5(50)
Hatelley Barbara, Schmidt Warren - Riikinkukko Pingviinien maassa Oudot linnut yritysmaailmassa (nidottu) Rastor 1997 4(5)
Hirsch Joachim - Turvavaltio (nidottu) Vastapaino 1983 4(7)
Huotari Tauno-Olavi ja Rosenberg Veli - Kiinankaupan käsikirja + liite (nidottu) Suomi-Kiina-Seura 1995 5(7)
Hämäläinen Heikki - Tee ostaminen helpoksi BusinessBooks 1989 5(8)
Häyry Matti - Ihannevaltio Historiallinen johdatus yhteiskuntafilosofiaan (nidottu) WSOY 2000 5(10)
Karpela Totti-Mikael - Kansalaisen turvakirja (opaskirja omasta turvallisuudestaan kiinnostuneille ihmisille) Otava 1998 5(8)
Kirjavainen Paula Laakso-Manninen Ritva - Kestävä uudistuminen Kuinka hyyödyntää ja uudistaa yrityksen perimää WSOYpro 2010 5(20)
Kodin lakikirja I-II, käytännön laintietoa VP 1973 5(20)
Koivumaa Katariina - Avain Euroopan Unioniin Neljä vuosikymmentä yhteisen Euroopan rakentamista Taloustieto 1995 5(10)
Kylävaara Keijo - Vuosi seitsemäntoista, reportaasi itsenäisen Suomen syntymävuodesta HS 1967 4(10)
Kuningas Kristoferin Maanlaki, Herra Martin suomentama Valtion pain.kes. 1987 4(12)
Langinvainio Heimo - Työnteon hyvä henki WSOY 1999 5(10)
Lehtipuro Katriina Kangasaho Elisa (toim.) - Joka kodin suuri lakikirja Otava 1997 5(12)
Lehto Markku - Markkinat, sosiaaliturva ja yksilön voima (nidottu) KAKS 2014 5(4)
Mahkonen Sami - Oikeus yksityisyyteen WSOY 1997 4(10)
Neilimo Kari Uusi-Rauva Erkki - Johdon laskentatoimi (nidottu) Edita Business 2012 5(10)
Nykysuomen sanakirja 4 (Sivistyssanat , vierasperäiset sanat) WSOY 1991 5(15)
Oikeuskäynnin käsikirja (siviiliprosessit) - Seppo Kemppinen (toim.) WSOY 2004 5(30)
Osakeyhtiö toimijana - Petri Mäntysaari WSOY 2002 5(50)
Pajarinen Mika, Rouvinen Petri, Ylä-Anttila - Missä arvo syntyy Suomi globaalisessa kilpailussa Taloustieto 2010 5(7)
Perusoikeudet - Hallberg, Karapuu, Scheinin, Tuovi, Viljanen (toim.) WSOY 1999 5(50)
Piili Marjut - Esimiestyön avaimet, ihmisen kohtaaminen ja ohjaaminen Tietosanomat 2006 4(20)
Raik Kristi & Palosaari Teemu - Tärkeintä on osallistuminen, Uudet jäsenmaat mukautuvat EU:n ja turvallisuuspolitiikkaan (nidottu) UPI 10 2004 5(5)
Raunio Tapio, Saari Juho - Euroopan paras maa? Suomen muuttuva asema Euroopan unionissa (nidottu) Gaudeamus 2013 4(5)
Ruoppila Veikko ja Soutkari Pentti (toim.) - Suomalainen murrelukemisto (nidottu) SKS 1968 5(10)
Suomen lakimiehet 1982 Lakimiesliitto 1982 4(15)
Suomen lakimiehet 1994 Lakimiesliitto 1994 4(20)
Suomen lakimiehet 1999 Lakimiesliitto 1999 4(20)
Suomen lääkärit 1962   1963 3(12)
Synonyymisanakirja - Jäppinen Harri (toim.) WSOY 1999 5!15)
Tainio Risto ym. - Suuryritykset ja niiden johtaminen Suomessa (Ekonomia-sarja) WG 1987 4(5)
Taloustiedon Taloussanasto Taloustieto 1984 5(7)
Tekijänoikeus, kommentaari ja käsikirja - Harenko, Niiranen, Tarkela WSOY 2006 5(30)
UHR Uusi käsikirja (opas ulkoasiainhallinnon palveluksessa olevien virkamiesten puolisoille) (nidottu) Ulkoasi.hall. 1983 5(7)
Waris Heikki - Muuttuva Suomalainen Yhteiskunta WSOY 1974 4(5)
Vastuu Tekijänoikeuden loukkauksesta, erityisesti tietoverkkoympäristössä - Katariina Sorvali WSOY 2005 5(30)
Verkkokauppaoikeus - Juha Laine (toim.) WSOY 2001 5(30)
Wilenjus Reijo - Ihminen ja työ Gummerus 1981 5(7)
Ylikoski Tuire - Unohtuiko asiakas? (2. painos) (nidottu) KY-palvelu 2000 5(10)
Yrityksen asiakirjat, ohjeet mallit, käyttö - Harri Hynninen, Pekka Raatikainen WSOY 2002 5(50)
Yrityksen käytännön lakiasiat - Antti Hannula, Matti Kari WSOY 2004 5(30)

 

©2023 Books-divari - Putteri (MMD Networks Oy)