FILOSOFIA      
Aate ja maailmankuva - Suomen filosofista perintöä keskiajalta vuosisadallemme. WSOY 1979 4(12)
Aianasjev Viktor - Filosofian alkeet Edistys 1976 4(7)
Ajatus - toim. Kotkavirta Jussi, johdatus filosofiaan WSOY 1999 5(10)
Ajatus - toim. Kotkavirta Jussi, tietoteoria (nidottu) WSOY 1999 5(8)
Alanen Lilli ym. (toim.) - Nainen, järki ja ihmisarvo (nidottu) WSOY 1986 5(10)
Alex Ben - Ajattelijan elämä (Sören Kierkegaard) Kirjapaja 1997 5(8)
Aristoteles - Nikomakhoksen etiikka Gaudeamus 1989 5(16)
Droit Roger-Pol - Kuori omena päässäsi (101 arjen filosofista harjoitusta) (nidottu) Tammi 2002 5(7)
Edmonds David, Eidinow John - Wittgensteinin hiilihanko - Selvitys kahden suuren filosofin kymmenminuuttisesta kiistasta (nidottu) WSOY 2002 5(10)
Eini Paavo, Polkunen Mirjam, Virkkunen - Kello 12:n mietelauseita Tammi 1981 4(8)
Fredenholm Axel - Näin olen kuullut Karisto 1987 4(4)
Gracian Baltasar - Viisauden käsikirja WSOY 1961  4(5)
Harisalo Risto, Miettinen Ensio - Luottamus (nidottu) Tamp. Univers.Press 2012 5(7)
Harisalo Risto, Miettinen Ensio - Luottamuspääoma, yrittäjyyden kolmas voima (nidottu) Tamp. Univers.Press 1995 5(7)
Harrer Heinrich - Seitsemän vuotta Tiibetissä Tammi 1953 4(10)
Hayden Torey - Tiikerin lapsi SSK 1996 4(7)
Himanen Pekka - HIMeros WSOY 1996 5(13)
Hämäläinen Kauko ym. - Oppilaitoksen johtaminen (lähinnä liike-elmän) WSOY 2002 5(8)
Häyry Matti ja Heta - Rakasta kärsi ja unhoita, moraalifilosofisia pohdintoja ihmiselämän alusta ja lopusta (nidottu) Hel.Ylio. Fil. Lait. Julk. 1986 5(10)
Ikuisia ajatuksia (toim. Martti Haavio) WSOY 1940 4(10)
J. V. Snellmannin aatteita (toim. Zach. Castren) WSOY 1906 4(12)
Kotkavirta Jussi, Nyyssönen Seppo - Johdatus filosofiaan WSOY 2005 5(7)
Kretschmer Ernst - Nerous ja ihminen WSOY 1951 4(8)
Krishnamurti J. - Ajattomuuden liikuntoa WSOY 1984 5(7)
Krishnamurti J. - Tulevaisuus on nyt WSOY 1991 5(7)
Krishnamurti J. - Tuntematon todellisuus WSOY 1956 5(12)
Kung Fu-tse - keskusteluja (nidottu) WSOY 1992  5(7)
Lehtinen Torsti - Sören Kierkegaard - Intohimon, ahdistuksen ja huumorin filosofi Kirjapaja 1990 4(8)
Lehtola Erkki - Missä on lehdistön paikat WSOY 1997 4(5)
Machiavelli NiccolÒ​ - Valtiollisia mietelmiä WSOY 1958 4(25)
Miettinen Ensio - Perheyritys avotaloudessa ja globalisaatiossa (nidottu) Ensto 2002 5(7)
Muutostekijä (Ensio Miettinen ja Esa Saarinen) WSOY 1990  5(4)
Niezsche Friedrich - Iloinen tiede (nidottu) Otava 2004 5(8)
Ojala Eero - Rakkauden filosofia Kirjapaja 2002 5(7)
Olausson Ingrid - Mietiskely-magiaa vai terapiaa (nidottu) Karisto 1976 4(5)
Ollila Maija-Riitta - Erheitä ja virheitä WSOY 2003 4(5)
Platon - Valtio, osa IV Otava 1999 4(8)
Popp Georg - Hengen jättiläiset WSOY 1960 4(7)
Professoreiden palaveri (Professorsrundan, kolmetoista tv-ohjelmaa suomalaisin professorein)  Otava 1981 4(10)
Puhkainen Jyri - Persoonan kieltäjät Like 1999 5(5)
Rakkauden filosofia - (toim. E. Saarinen, L. Alanen, I. Niiniluoto) WSOY 1984 5(12)
Rydman Jan (toim.) - Maailmankuvaa etsimässä (nidottu) WSOY 1997 4(8)
Räikkä Juha - Itsepetoksen filosofia (nidottu) WSOY 2005 5(10)
Saarinen Esa - Erektio Albertinkadulla WSOY 1988 5(7)
Saarinen Esa - Filosofia WSOY 1998 4(15)
Saarinen Esa - Symposium WSOY 1999 5(12)
Saarinen Mikael - Tunne älysi, älyä tuntevasi WSOY 2001 5(6)
Sarasvuo Jari - Sisäinen sankari WSOY 1996 5(8)
Sartre Jean-Paul - Altonana vangit (5-näytöksinen näytelmä) Otava 1965 4(10)
Soinila Seppo - Ajattele aivojasi Duodecim 2003 4(10)
Steiner George - Heidegger (nidottu) Gaudeamus 1997 3(5)
Tagore Rabindranath - Villilintuja (elämänviisautta)  Memfis  2002   5(4)
Tarmio Hannu - Ajatuksia naisesta ja naiselle WSOY 1998 4(5)
Toulmin Stephen - Kosmopolis WSOY 1998 5(7)
Tournier Paul - Uutta luova kärsimys Kirjapaja 1982 4(3)
Turunen Kari E. - Minusta näyttää, johdatus reflektiiviseen filosofiaan. Atena 1998 3(2)
Työn tuuli, Aikakauskirja 1995 - Yksilön ja organisaation uudistuminen (nidottu) Henry.ry. 1995 5(8)
Tähtinen Leena - Kuolleiden kanssa kassajonossa WSOY 2001 5(10)
Valpola Anneli - Onnistu kehityskeskustelussa WSOY 2003 3(7)
Wilenius Reijo - Miten käy lasten ja nuorten (Keskustelua ja filosofiaa kasvatuksesta) (nidottu) Dialogia 2002 4(5)
Wittgenstein Ludvig - Sininen ja ruskea kirja (nidottu) WSOY 1999 5(8)
Wright Georg Henrik von - Ajatus ja julistus WSOY 1989 5(7)
Wright Georg Henrik von - Tiede ja ihmisjärki Otava 1987 4(15)
Vuorinen Jyri - Estetiikan klassikoita (nidottu) WSOY 1993 5(15)

 

©2023 Books-divari - Putteri (MMD Networks Oy)